«حقوق بشردوستانه در جنگ ایران و عراق؛ مرور رفتار عراق»...

«حقوق بشردوستانه در جنگ ایران و عراق؛ مرور رفتار عراق» نوشته ی آزاده نعمت پورمحمدی، پژوهشی است حقوقی پیرامون رفتار رژیم بعث عراق در جنگ هشت ساله با ایران که به کوشش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پا...

سخنرانی مرحوم ابوترابی فرد در اسارت/ سرور آزادگان...

” بسم الله الرحمن الرحیم” لا حول ولا قوه الا با لله العلی العظیم. ان الحسین مصبح الهدی وسفینه النّجاه. الحمد لله الذی هدینا لهذا وما لنا لنهتدی لولا ان هدینا الله. حسین منی وانا من حسین. سالروز ولادت...

مواد تهیه شده توسط اسرای ایرانی

در برخی از اردوگاه ها امکان سبزی کاری وجود داشت و اسرا در صورت موافقت و اجازه عراقی ها قسمتی از فضای اردوگاه را به این امر اختصاص میدادند. وجود این باغچه ها برای سربازان عراقی نیز بسیار خوب بود چون ب...