تجمع طلاب غیر ایرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسم – قم

تجمع طلاب غیر ایرانی در حمایت از شیخ عیسی قاسم – قم

محمدعلی مریزاد

بح امروز در پی اهانت رژیم آل خلیفه به روحانی مجاهد آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، تجمع اعتراض‌آمیزی از سوی طلاب غیرایرانی جامعه المصطفی العالمیه در مدرسه زبان و فرهنگ اسلامی المهدی برگزار شد.

تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم
تجمع طلاب غیر ایرانی در جمایت از شیخ عیسی قاسم - قم


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *