نشست خبری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)

نشست خبری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)

حسین ظهروند

نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)
نشست خبری محمدعلی انصاری دبیر ستاد بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *