نصیحت پدرانه سید آزادگان | آزادگان ایران


نصیحت پدرانه سید آزادگان

یک روز برای هر آسایشگاه دو عدد فانوس آوردند. انگار قرار بود برق برود که همین نیز شد و در یک شب بارانی برق قطع شد. یکی از فانوس ها را آشپزها به آشپزخانه برده بودند.

“صلاح” سرباز عرب بی ادبی کرد و فحش ناموسی داد که چرا فانوس ها را روشن نمی کنید؟ از این موضوع خیلی ناراحت شدم. یک قوطی رب گوجه را که به جای زیر سیگاری استفاده می کردیم، از شدت خشم برداشتم تا محکم به طرفش پرتاب کنم، فکر کردم که حتماً سربازانی که بیرون و داخل محوطه ی اردوگاه مشغول نگهبانی هستند اردوگاه را به رگبار می بندند. این کار را نکردم. هرطور بود شب را با ناراحتی به صبح رساندم. برای سرشماری روزانه آمدند. صلاح سلام کرد. جواب سلامش را ندادم و در مقابل جمع به او گفتم: می خواهم از تو شکایت کنم. تعجب کرد چون توقع جواب سلام داشت، کمی غرُغرُ کرد و رفت. پس از آمار و آزاد باش نزد گروهبان عامر رفتم و به او گفتم: چرا صلاح به خانواده ی اسیر اهانت می کند؟ گفت: به تو اهانت کرد؟ گفتم: اگر به من اهانت کرده بود که جور دیگری برخورد می کردم.

دوستان رفته بودند و موضوع را به حاج آقا ابوترابی گفته بودند. حاج آقا سراغم فرستاد ولی نرفتم. مجدداً پیغام داد که بیا با تو کار دارم. واقع مطلب این بود که خجالت می کشیدم در چشمان حاج آقا نگاه کنم.

حاجی خودش آمد و نزدیک ورودی آسایشگاه جلویم را گرفت و گفت: می خواهی خودت را مطرح کنی؟ رنگم پرید و مانند برق گرفته ها خشکم زد. گفتم حاج آقا این چه حرفی است؟ من حتی به خاطر اینکه جوّ ملتهب نشود کوتاه آمده ام، حاج آقا گفت: «حسین آقا! تو که عرب زبان هستی؛ اگر او را به کناری می کشیدی، اول به او خسته نباشید می گفتی و بعد با لطافت می گفتی: ما اسیر قدیمی هستیم و چندین سال است که خانواده هایمان را ندیده ایم، آیا درست است به آنها ناسزا بگویی؟ و با این کار او را شرمنده ی خودت می کردی بهتر بود یا اینکه با قوه ی قهریه برخورد کنی؟»

گفتم: حاج آقا اگر قرار بود مثل شما فکر و رفتار کنم که من هم ابوترابی می شدم! کابینه ی دولت، وزیر ارشاد دارد وزیر دفاع هم دارد. شما ارشاد بفرمائید من هم اگر تعدادی کردند حال شان را می گیرم. حاجی لبخندی زد و مانند یک پدر مرا نصیحت کرد و آداب و رفتار اسلامی را به من یادآور شد.

راوی: آزاده حسین اسلامی(آبادانی)پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *