آزاده گرانقدر کشورمان «شکرالله حاجب» به لقاء الله پیوست...

انا لله و انا الیه راجعون درگذشت آزاده و جانباز سرافراز شکرالله حاجب یکی دیگر از سبک بالان عرصه جهاد و شهادت آزاده و جانبازشکرالله حاجب از استان خوزستان ،آبادان آسمانی شد و به خیل دوستان شهیدش پیوست....

آزاده گرانقدر کشورمان «امیر شیروانی فیل آبادی دارفانی» به لقاء الله پی...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز امیر شیروانی فیل آبادی دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده ...

آزاده گرانقدر کشورمان « علی دهقان » به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز علی دهقان دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفرکر...

آزاده گرانقدر کشورمان عباس بابایی به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز عباس بابایی دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفر...

آزاده گرانقدر کشورمان میرزا فخری به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز میرزا فخری دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفرک...

آزاده گرانقدر کشورمان مجید شیرآقا به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز مجید شیرآقا دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفر...

آزاده گرانقدر کشورمان سید کمال هاشمی به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز سید کمال هاشمی عصر روز دوشنبه سوم مهرماه دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ای...

آزاده گرانقدر کشورمان عمران نجفلوئی مایان به لقاء الله پیوست...

بانهایت تاسف و تاثر، باخبر شدیم آزاده سرافراز عمران نجفلوئی مایان عصر روز دوشنبه سوم مهرماه دارفانی را وداع کرده و به یاران شهیدش پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جام...

آزاده گرانقدر کشورمان ایمانکشی اعلائی به لقاء الله پیوست...

متاسفانه باخبر شدیم آزاده گرانقدر کشورمان، ایمانکشی اعلائی به لقاء الله پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند متع...

آزاده گرانقدر کشورمان حسین ظهرابی عمرو به لقاء الله پیوست...

متاسفانه باخبر شدیم آزاده گرانقدر کشورمان، حسین ظهرابی عمرو به لقاء الله پیوست.   پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران:  ضمن عرض تسلیت به جامعه ایثارگران و خانواده آن عزیز سفرکرده از درگاه خداوند مت...